Avkastning på kapital

Här kan du enkelt se din förväntade värdeökning av ditt sparande. Lägg märke till hur stor kraft ränta på ränta har på ett långsiktigt sparande.

Startkapital

Månadsspar (kr)

Årlig avkastning (%)

Byt uträkning